Vi kan erbjuda avgasreningssystem, partikelfilter, katalysatorer och EGR-system för eftermontering på dieselmotorer.

Miljökraven ställer allt högre krav på entreprenadmaskiner och transportfordon. Vi är utbildade för att mäta, kontrollera och montera rätt utrustning för just ditt fordon. Att välja rätt avgasreningssystem är av största vikt för att bibehålla prestandan i maskinen/fordonet. Med hjälp av våra avgasreningssystem kan du uppgradera ditt fordon till gällande krav och få en kostnadseffektiv lösning som är mycket konkurrenskraftig i jämförelse med investeringar i nya maskiner/fordon.

En av våra referenskunder är Luleå Lokaltrafik (LLT) som valde oss som leverantör av avgasreningssystem till deras bussar.

Kontakta oss för mer information om ditt fordon.