En bytesenhet är ett mycket bra alternativ för dig som vill minska stilleståndet för ditt fordon samtidigt som du får en fast kostnad för reparationen.

Kvalité

Vi eftersträvar högsta möjliga kvalité på våra bytespumpar och injektorer. Detta innebär att vi endast använder originaldelar vid renovering. Samtliga pumpar och injektorer tas isär fullständigt. Delarna rengörs i ultraljudstvätt och ihopmontering sker i dammskyddat rum. Vi byter alltid samtliga tätningar men även andra slitdelar.
Känsliga elektroniska komponenter såsom styrenheter, tryckregulatorer och mängdventiler byts alltid ut.
Pumphuset/injektorkroppen genomgår ytbehandling för god yttre kvalité.
Pumpar och injektorer testas alltid i provbänk efter renovering enligt gällande testplaner.
Injektorer som kräver inprogrammering i bilens styrenhet levereras med ny kod.
Vi lämnar alltid två års garanti på samtliga bytesenheter.

Tillgänglighet

Vi har ett brett utbud av färdiga pumpar och injektorer som vi lagerför för omedelbar leverans.
Beroende på efterfrågan, så uppdateras och förändras lagret kontinuerligt. Kontakta oss för aktuell information.

Finner du inte vad du söker?

Kan du inte hitta den pump du söker så tveka inte att kontakta oss. Vi har ett stort lager av stommar som vi kan renovera med kort framförhållning.